Podziękowania

     Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga dziękuję wszystkim, którzy brali udział zarówno w XVIII Balu Słowa Polskiego oraz w jego przygotowaniu.

 Dzięki zaangażowaniu wielu osób tegoroczne wydarzenie można uznać za sukces, a wyjątkowa atmosfera pozostanie w naszej pamięci na długo.

 Specjalnie podziękowania ślemy do sponsorów i firm wspierających bal.

Opcje strony